Disclaimer & Algemene voorwaarden

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website en in de nieuwsbrieven aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Geen garanties
Deze website is gebouwd zonder garanties te leveren. Rondom-Gezond geeft geen enkele aansprakelijkheid of garantie in verband met deze website of de informatie en materialen die op deze website en in de nieuwsbrieven zijn verstrekt. Rondom-Gezond garandeert daarbij niet dat:

  • De website continue beschikbaar zal zijn; en
  • De informatie op deze website en in de nieuwsbrieven compleet, waar accuraat of niet-misleidend is.

Eigendom
De inhoud van deze website is eigendom van Silvana Luik-Kühne, oprichter van Rondom-Gezond.nl en mag niet zonder toestemming worden gebruikt. Op de teksten en foto’s van Rondom-Gezond berust copyright. Het gebruiken van mijn foto’s en teksten is wettelijk niet toegestaan.
Aan de inhoud van Rondom-Gezond kunnen geen rechten worden ontleend. De artikelen worden met zorg samengesteld. Ondanks dit kunnen artikelen onvolledig zijn of onjuistheden bevatten. Rondom-Gezond is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van www.Rondom-Gezond.nl en de nieuwsbrieven.
Als een bepaling van deze website disclaimer niet afdwingbaar, volgens de toepasselijke wetgeving, is of blijkt te zijn, is dit niet van invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Aansprakelijkheid
De therapeut/natuurgeneeskundige geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut/natuurgeneeskundige. De therapeut/natuurgeneeskundige is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.

Er kunnen geen garanties geven worden met betrekking tot gewichtsverlies en/of verbetering van uw gezondheid.

Metabolic Balance
Als je, nadat je hebt besloten tot aankoop van het voedingsplan, annuleert na bloedonderzoek, moet ik de kosten van het voedingsplan in rekening brengen.

Privacy
Rondom-Gezond zal alle informatie betreffende de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van de behandeling vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover Rondom-Gezond daartoe verplicht is of toestemming heeft verkregen.

AVG privacy wetgeving

De AVG privacywetgeving stelt mij verplicht om duidelijk te zijn over wat ik met jouw persoonsgegevens doe. Jouw gegevens zijn bij mij veilig.

Waarom sta jij geregistreerd in mijn mailinglijst?
Jij staat bij mij geregistreerd omdat je je hebt ingeschreven voor de 9 tips om af te vallen op www.rondom-gezond.nl. De gegevens die je daarbij hebt opgegeven zijn vastgelegd in een mailinglijst in MailChimp. Dit zijn jouw voornaam en email-adres. Uiteraard doe ik verder niets met deze gegevens, behalve dat je eens in de zoveel tijd een bericht van mij ontvangt met informatie, tips en kortingen.

Gegevens aanpassen of uitschrijven kan altijd via de onderstaande link bij ieder email, dat je van mij ontvangt.