Geen kind wordt uit het niets te dik

Kinderen met overgewicht lijden dubbel: niet alleen beïnvloedt het overtollige vet de gezondheid, ook wordt er vaak de spot met ze gedreven en worden ze gepest.

Veel Nederlandse kinderen zijn zogezegd zwaarlijvig en sommige lijden zelfs aan “morbide obesitas”. Vanaf de jaren 80 is het aandeel zwaarlijvige kinderen gestegen met 50 procent, kinderen met obesitas treedt nu zelfs dubbel zo vaak op. De precieze redenen hiervoor zijn complex, het is een probleem dat ontstaat door een combinatie van met name twee aspecten; Een tekort aan lichaamsbeweging en een teveel aan calorierijk voedsel leidt bij kinderen tot chronisch overgewicht.

Televisie e.d. bevorderen het overgewicht

In plaats van buiten rond te rennen, met een bal over te spelen of lekker touwtjesspringen, zitten kinderen tegenwoordig vaak thuis voor de televisie, computer, tablet of mobiel, in combinatie met wat vette en zoete lekkernijen. Het gevaar hierbij is dat kinderen in een vicieuze cirkel terecht komen, ze bewegen weinig en komen aan, doordat ze aangekomen zijn gaan ze vervolgens weer minder bewegen, en dit maakt de cirkel compleet.

De televisie is volgens onderzoeken de echte dikmaker. Hoe meer tijd kinderen in de groei dagelijks voor de televisie doorbrengen, hoe groter ook vaak het overgewicht. Televisiekijken staat bekend als een lichamelijke inactiviteit en de reclames die langskomen wekken daarbij vaak een hongergevoel op tot calorierijk en bovenal, ongezond voedsel.

Je verbrandt meer calorieën wanneer je rustig op de bank ligt, zonder televisie, dan wanneer je tegelijkertijd naar de televisie kijkt. Televisiekijken heeft namelijk een extra dik-makend effect, de televisie induceert stress, deze stress zorgt vervolgens voor een gewichtstoename, bevordert het hongergevoel en verstoort de nachtrust.

Ouders dienen als voorbeeld

Ouders zouden een gezond voedingspatroon moeten aannemen, om als voorbeeld te dienen voor de kinderen. Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat het voedingsgedrag van de ouders, met name die van de moeder, de gewichtsontwikkeling van het kind cruciaal beïnvloedt, zelfs al voor de geboorte.

Wanneer de moeder tijdens de zwangerschap overgewicht heeft of tijdens deze zwangerschap een forse gewichtstoename ondervindt, stijgt de waarschijnlijkheid dat het kind later aan overgewicht zal leiden. Ouders zouden dit moeten voorkomen door zichzelf al vroeg te verdiepen in dit onderwerp en een gezonde voeding- en levensstijl nastreven.

Overgewicht vermindert de eigenwaarde

Overgewicht heeft in het dagelijkse leven van een kind een grote negatieve impact. Bepaalde sporttakken, welke handigheid/motoriek vereisen, kunnen de kinderen nauwelijks tot niet beoefenen, wat niet onopgemerkt blijft tijdens de gym- en lichamelijke opvoedingslessen op school. Gedurende deze lessen worden kinderen vak gepest of buitengesloten, ze worden makkelijk slachtoffers van sociale isolatie en zijn zogenaamd “ziels-ziek”. Typische gevolgen zijn emotionele stoornissen zoals depressies, angststoornissen, psychosomatische klachten, boulimie en ook de zogenoemde “binge-eetstoornissen” (vreetbuien zonder achteraf overgeven).

Overgewicht bij kinderen en jongeren ontstaan ook altijd door psychosociale redenen. Hierdoor is ook vaak een serieuze behandeling van een adipositas en een psychotherapie benodigd, naast medische assistentie en een voedings- en bewegingsprogramma. De samenhang tussen het eetpatroon en de emotionele problemen dient gezien te worden. De kinderen dienen getraind te worden op hun zelfwaarneming en een andere manier aanleren om met stress om te gaan.

 

Kinderen met overgewicht neigen eerder tot diabetes

Bij chronische obesitas begint het lichaam steeds meer extra gebreken te tonen. Hierbij horen gewichtsproblemen, vet- en stofwisselingsstoornissen, hoge bloeddruk en diabetes mellitus type 2. Zelfs wanneer een kind een gewichtsafname ondervindt, verdwijnen deze gebreken niet altijd. Tot slot kan het ook in de volwassenleeftijd gevaren met zich mee brengen, denk aan aderverkalking met als gevolgen een hartinfarct of beroerte.

Snelle behandeling vereist

Hoe eerder het overgewicht wordt behandeld, hoe beter. Er dient zo snel mogelijk aan therapie begonnen te worden, hoe meer en langer een kind overgewicht heeft, hoe complexer de eetstoornis wordt en hoe moeilijker de behandeling vervolgens is.

Of het nou gaat om een gemakkelijke of complexe eetstoornis, zonder medewerking van de ouders wordt het sowieso geen succes. De ouders dienen bereid te zijn hun eigen levensstijl aan te passen, om hiermee het kind te ondersteunen en te stimuleren om een gezondere levensstijl aan te nemen.